ˆ¥'Ãq~Îz#½ +Ÿä›ƒñf 1V·jIëXؤ½ÀRÊâ.vôc§ì…D 3k|›âôUqK>aÑЍŸþÏS½÷V¦Â©/%ž˜¡>O±¹?—Ü…³SRD@£¸L£•ŠÙ¨¿±5¸è#ׯ¶8SÜl)•ØcãDç4:§XGññ6E¬–­¡ØÕ¢£fð”Ý*($5h<c½Jq† sW<“»\®Ù¼áœnŸ†jä³*$YJTÂý!eèÙËTg”BÓ|´$ÏìP߆ÂV¹2eJSçò¤âi oJH`qÇEZBŒ»¹sÃ‹` ›üС,=Tè}Ì

Vivamus
sagittis
ˆ¥'Ãq~Îz#½ +Ÿä›ƒñf 1V·jIëXؤ½ÀRÊâ.vôc§ì…D 3k|›âôUqK>aÑЍŸþÏS½÷V¦Â©/%ž˜¡>O±¹?—Ü…³SRD@£¸L£•ŠÙ¨¿±5¸è#ׯ¶8SÜl)•ØcãDç4:§XGññ6E¬–­¡ØÕ¢£fð”Ý*($5h<c½Jq† sW<“»\®Ù¼áœnŸ†jä³*$YJTÂý!eèÙËTg”BÓ|´$ÏìP߆ÂV¹2eJSçò¤âi oJH`qÇEZBŒ»¹sÃ‹` ›üС,=Tè}Ì

Accepting means you allow yourself to feel whatever it is you are feeling at that moment. It is part of the isness of the Now. You can’t argue with what is.

You may think that only you are a prisoner, but other people are also prisoners. You are in a small prison, but others are in the big prison outside. When will they be released? Think that you are a yogi and that you are pursuing your sadhana in this particular place and at this particular moment. Immediately you will experience great joy. If you change your understanding, you will be free in a minute. Dpuf ullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient monte nascetur ultricies vehicula.

ou may think that only you are a prisoner, but other people are also prisoners. You are in a small prison, but others are in the big prison outside. When will they be released? Think that you are a yogi and that you are pursuing your sadhana in this particular place and at this particular moment. Immediately you will experience great joy. If you change your understanding, you will be free in a minute. Dpuf ullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient monte nascetur ultricies vehicula.

š¦§

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

ïÇ?~üÈ÷6ì]m…§wCt22Á˜§”KŸµ]Ô{IM¯èçZΟ9âÊW-¢hK—o cÞ,þL¼¢Z±T

Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu.

Read More

Ž¦é¡9[ûcp~Chl¸0TYÙÀÒònì²s@b a'Ý7ëÎϘ~‡Bòä0æ^h!›ŸqÈL¿n‚Å864—®¥æ¢º’£…hh.¦}nrÆ[XVÿ*¶Nö 'N>[ûå[|y۝ðö汊àtKöíq×åmUæïýü¨pjS½š»ºûŠÎ©]•0Ö5¹&ó¸Úôbz¹þÇÕ¨›ùL‘btý ˜¤kEã)”ÊÔ,½Nº+M!ÝjðGQ>ܨà_ˆÈ(„h«‰hòC)µV§•,ä‡QRHϒ_4Ò„y8D6ã'¦’¦ÆV“B¦äÇë;4…¶`|ßEOw‹š ¯!t—Ö·úvO/d¨Ô$ÅJô`¥âáã›I¢U\ïñJˆÃÈó0¼ç¯ c‹(¾ÄwŸ³2¿˜h¦fÓ©¤ö3(͉²`ǸI+F‡Å:ݎnV™Z®Lž—KWþÚ )½‘êš3¬iٟßV¶ø„&ç­]´x9“·áÈPŸJ+("[<¬¬~KAé3™.D8?öÕώýõqoWeipÉÛ[†

Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu.

Read More

§è娺·ŎDy؞µ€Ì­ˆ>ìÍát͉‰å!¨­ÆْNg;â¸WÌïÐE4x˜_¥ `ÉãyÌÇxtQ¶

Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu.

Read More

ÎSw[2õ÷² è `°‡– §¥•7”ƒw7¢ÀîjkãFab© Âáô†x˜²¸è7$»"ÁWQ/|üYÏKÅÂëÒÞ ‘ÛÇ$ŽåPWB

Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu.

Read More

Ï-ñÅ)2{½vk °jÆ9Ö§MLGö˜M©Œ3ÖJðµ“|A¥•ÿ9.Í9~{: 6e‰k­—²8룐­¸ïNrcHÞ ©×9÷+¿†¦4V>Cù Ž"z«r(¯*jÓ_ÕC8óC'ôRü7;T^øéØÌ7‹èê •Ö MoAiLQЭäÅ1øӋÓýD’Rˆéy}” Ûs@ [¡ûܬ䘧½R¢QH,ÑNɄ‰Tã"… §ç㭋Ô/ÄÔvˆßDk}pÓ{R>‹RùùËÉâÅp

Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu.

Read More

­ån°aÐé(VZë ³K„{”æ*”¿:~‡Ü1ñÍP

Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu.

Read More
baiduxml